Центр європейської інформації в м. Львів

Головна Про наш центр Анонси Новини Контакти Портал Мережі

Календар анонсів » Бібліотека » Новинки у бібліотеці ЦЄІ

Новинки у бібліотеці ЦЄІ
lviv_cei_2.jpg (42.27 Kb)Фонди Центру європейської інформації у Львові поповнились новими цікавими виданнями. Це видання Інституту Відкритого Суспільства (OSI/LGI), які стосуються розвитку місцевого самоврядування, міської господарки, деяких сфер державної політики у країнах Центральної та Східної Європи. Більшість з них - англійською мовою.

Ця підбірка буде особливо цікавою для представників місцевої влади, аналітичних інституцій, аспірантів та науковців, які займаються питаннями державного та муніципального управління.

analit_doc.jpg (37.95 Kb)Эойн Янг, Лиза Куинн. Как написать действенный аналитический документ в сфере государственной политики: Практическое пособие для советников по государственной политике в Центральной и Восточной Европе./ Пер. с англ. Ю.Д.Полянского – К.: «К.И.С.», 2003. – 124 с.

Практичний посібник для написання різного роду аналітичних документів – доповідей, аналітичних записок, як у сфері дослідження державної політики, так і в області аналізу і формування політики. Книжка буде корисною для досвідчених фахівців – чиновників, відповідальних за розробку різних напрямів державної політики, радників, експертів і консультантів у відповідній сфері, широкому колу дослідників і викладачів у сфері суспільних наук, а також для практиків, студентів і аспірантів за напрямом «державне управління», «державна політика» чи суміжних спеціальностей.

strategic.jpg (52.75 Kb)Strategic Planning for Local Development. Case Studies from Small and Mid-sized European Cities/ Edited by Ligia Ramirez and Gulelat Kebede – Belgrade: UN-HABITAT SIRP; OSI/LGI, 2010. – 188 p.

У цій книжці описано досвід громадян, місцевих політиків і фахівців, які намагаються знайти інноваційні шляхи досягнення інтегрованого місцевого розвитку. Щоб полегшити свої пошуки кращого життя і майбутнього їхніх міст і громад, вони використовують процес стратегічного планування. У виданні наводяться приклади використання стратегічного планування для місцевого розвитку у малих та середніх європейських містах – в Сербії, Румунії, Хорватії, Італії. Описується сам процес стратегічного планування по кроках, втілення стратегічного плану у життя, його вплив на конкурентноздатність міст, а також уроки, які можна винести з досвіду різних міст.

utilities.jpg (54.69 Kb) Navigation to the Market: Regulation and Competition in Local Utilities in Central and Eastern Europe / Edited by Gabor Peteri & Tamas M. Horvath – Budapest: OSI/LGI, 2001. – 139 p. + CD

У виданні представлено результати дослідження системи управління комунальними послугами у Чехії, Угорщині, Латвії, Польщі, Румунії та Словаччині. Описано процеси трансформації систем регулювання у наданні комунальних послуг, роль приватного сектора та механізми стосунків з муніципальною владою, основні регуляторні механізми (нормативне забезпечення й організаційні форми, ліцензування, планування, капітальні інвестиції, тендерні процедури, формування цін, захист прав споживачів). Окремо описано вплив та вимоги Європейського Союзу щодо регулювання ринку комунальних послуг.

transport.jpg (51.32 Kb) Managing and Financing Urban Public Transport Systems: an International Perspective / Edited by George M. Guess – Budapest: OSI/LGI, 2008. – 414 p.

У всьому світі швидка урбанізація призводить до зростання мобільності, виникнення проблем доступності, безпеки і забруднення, які виходять за межі можливостей міських транспортних систем. Міська влада намагається управляти системами зі зростаючими експлуатаційними витратами і обмеженими можливостями залучення ресурсів для заміни старіючого обладнання та рухомого складу. У багатьох містах пасажири незадоволені і намагаються пересісти на власні автомобілі. Все частіше така можливість також обмежується високими цінами на пальне, перевантаженістю доріг і годинами простоювань у дорожніх корках. Ці проблеми характерні для малих і середніх міст Європи, Північної Америки, Центральної і Східної Європи, а також колишнього СРСР.

Базуючись на оригінальних дослідженнях авторів з цих чотирьох регіонів, яке профінансував Інститут Відкритого Суспільства, ця книжка порівнює інституційні і нормативні умови, у яких працюють транзитні системи, проблеми експлуатації й управління, а також рішення, які приймає місцева влада.

housing.jpg (55.36 Kb) Housing Policy: an End or a New Beginning? / Edited by Martin Lux – Budapest: OSI/LGI, 2003. – 461 p.

У цьому дослідження відображено практику та уроки місцевої політики забезпечення мешканців житлом на прикладі шести європейських країн: Чеської Республіки, Польщі, Естонії, Румунії, Словаччини та Болгарії. Описано різні моделі приватизації житла, яка проходила у цих країнах упродовж першої декади ХХІ століття, наведено оцінку державних політик у цій сфері. Завдяки використанню уніфікованого опитувальника у звітах по кожній країні проведено оцінку ефективності стратегій місцевої влади у сфері житлової політики. Кожен розділ супроводжується рекомендаціями для центральних та місцевих органів влади.

impact.jpg (75.8 Kb) The Impact of the Economic Downturn on Local Government in Europe. What Is Happening and What Can Be Done? / Collected texts from the Council of Europe with edited commentary by Kenneth Davey – Budapest: OSI/LGI, 2010. – 130 p.

Який стан місцевих бюджетів під час рецесії? І, що ще важливіше, як місцева влада в Європі справляється з фінансовою кризою? Що можна зробити, щоб мінімізувати збитки? У даному звіті ці питання поставлено міністрам, відповідальним за місцеве самоврядування під час 16-ї конференції Ради Європи, яка відбулась у листопаді 2009 р. в Утрехті (Нідерланди). Цей звіт базується на даних Євростату станом на кінець 2009 р. і результатах дослідження, проведеного у країнах Ради Європи. У звіті обговорюються шляхи, за допомогою яких органи місцевої влади намагаються впоратися з триваючою фінансовою напругою.

healthcare.jpg (33.64 Kb) George Shakarishvili. Poverty and Equity in Healthcare Finance: Analyzing Post-Soviet Healthcare Reform. – Budapest: OSI/LGI, 2006. – 91 p.

Як вплинули реформи економіки та системи охорони здоров’я, проведені у країнах Центральної та Східної Європи у 1990-х роках, на найважливіший аспект будь-якої системи охорони здоров’я – рівність її фінансування? У цьому дослідженні автори шукають відповідь, аналізуючи вплив платежів з власної кишені за медичні послуги на бідність. Для виявлення регіональних тенденцій і моделей використовується статистичний аналіз рівності у системі охорони здоров’я на регіональному рівні. Аналіз базується на даних, зібраних у 15 країнах регіону на початку 2000-х років.

fiscal.jpg (47.79 Kb) Dilemas and Compromises: Fiscal Equalization in Transition Countries / Edited by Sergii Slukhai – Budapest: OSI/LGI, 2003. – 169 p.

У цьому виданні проаналізовано системи фінансового вирівнювання трьох пост-комуністичних країн: Росії, Румунії та України, кожна з яких має принципово відмінну модель і етапи децентралізації. У фокусі дослідження авторів – структура місцевого самоврядування та її реформа, трансформація фінансової політики, еволюція інструментарію фінансового вирівнювання. Кожне дослідження завершується висновками та рекомендаціями для осіб, які формують та впроваджують фінансову політику на національному та місцевому рівнях.

corrections.jpg (40.22 Kb) Corrections or remodeling: it is good to build well. Analysis of development options in local self-governance in BiH / Zdravko Zlokapa et al. – Banja Luka: Enterprise Development Agency EDA, 2009. – 120 p.

Дослідження, у якому проаналізовано можливості трансформації органів місцевого самоврядування Сербської Республіки і Боснії та Герцеговини з огляду на їх територіальну та функціональну організацію. До уваги беруться просторово-демографічні умови, фінансово-економічні результати, соціально-політична оцінка та необхідність змін до законодавства та регуляторних актів.

democratic_gov.jpg (43.56 Kb) Effective democratic Governance at Local and Regional Level / The conference proceedings – Budapest: OSI/LGI, 2005. – 149 p.

У цьому виданні наведено основні документи Конференції міністрів з країн Південно-східної Європи «Ефективне демократичне врядування на місцевому та регіональному рівні», яка відбулась 25-26 жовтня 2004 р. у Загребі (Хорватія). Зокрема, читачі можуть ознайомитися з двома звітами: «Стан місцевої і регіональної демократії у Південно-Східній Європі» (Gerard Marcou) та «Фіскальна децентралізація у Південно-Східній Європі» (Kenneth Davey).

multiethnic.jpg (.17 Kb) Managing Multiethnic Cities in South Eastern Europe: Case-based Solutions for Practitioners / Edited by Meghan Simpson and Radomir Sovljanski – Budapest: OSI/LGI, 2010. – 224 p.

У цьому збірнику представлено зусилля і рішення активістів, практиків та освітян у подоланні результатів війни і державного колапсу в республіках колишньої Югославії. У трьох основних розділах описано формування пост-конфліктних мереж та інституцій, транскордонну співпрацю й розвиток потрійного партнерства міст, а також стратегічний розвиток місцевої політики, спрямованої на інтеграцію мультиетнічних спільнот. У кожному розділі наведено приклади, які можуть стати для читача своєрідним стратегічним путівником з управління мультиетнічними громадами і соціальному, економічному і політичному контексті.

minority.jpg (58.8 Kb) Minority Protection and the Enlarged European Union: The Way Forward / Edited by Gabriel N. Toggenburg – Budapest: OSI/LGI, 2004. – 181 p.

Це видання вийшло у світ у 2004 році, незадовго після найбільшого в історії розширення Європейського Союзу та в період роботи над Конституцією Європи, коли ще були сподівання на її схвалення членами ЄС. Різні автори висловлюють свої міркування стосовно захисту прав меншин у розширеному ЄС, розглядаючи різні рівні політики. Розглядається статус ромів та мусульман, а також громадян «третіх країн» у системі ЄС, можливості співпраці ЄС та Ради Європи у питаннях захисту прав меншин, а також наводяться результати моніторингу прав меншин у розширеному Європейському Союзі.

ngo.jpg (42.69 Kb) NGO Sustainability in Central Europe. Helping Civil Society Survive / Edited by Katalin E. Koncz – Budapest: OSI/LGI, 2005. – 251 p.

У книжці представлено результати дослідження життєздатності громадських організацій пост-комуністичних країн. Зокрема, ресурсних центрів в Румунії, сільських НДО в Україні та культурних асоціацій в Естонії. Наведено приклади дієвих механізмів підтримки діяльності третього сектору, як от відрахування 1% податку на користь НДО у Польщі та в Угорщині, ендавмент. У кожному з описаних прикладів автори задаються питанням: Чи має ЄС взяти на себе роль заповнення прогалини у підтримці громадянського суспільства? Чи це завдання слід передати у компетенцію національних урядів, місцевих філантропів чи громадян? Яка роль організацій громадянського суспільства у забезпеченні їх життєздатності? Що вони можуть зробити, щоб продовжувати одержувати підтримку від традиційних донорів, структурних фондів ЄС, приватного сектору чи будь-кого, хто одержує користь від їхніх послуг? В останньому розділі наведено пропозиції щодо посилення життєздатності НДО за рахунок змін у державній політиці і в законодавстві.
Розділ: Бібліотека Переглядів: 1415 | Розміщено: 28 травня 2012


 

Меню сайту
Радимо прочитати

Copyright © 2010 Центр європейської інформації в м. Львів
 

Авторизація ...

Логін :
Пароль :